Gizlilik İlkeleri

Gizlilik İlkeleri

 

 

Antep Bahçem; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na mutâbık olarak, KVK Kanunu ile belirlenen ilkeler doğrultusunda kişisel veriler elde etmekte ve bunları belirli amaçlar muvacehesinde işlemektedir. İşbu Gizlilik İlkeleri; www.antepbahcem.com tarafından işlenen kişisel verilerin niteliği, kullanım amacı, aktarımı, veri güvenliği ve bununla ilgili sâir yükümlülüklerini tafsilatlı ve sarih olarak bildirmektedir. www.antepbahcem.com ziyaretçilerinin tamamı işbu Gizlilik İlkeleri’ni okuyup onaylamak ve sitenin kullanımı esnasında bu ilkelere aykırı davranışlardan imtinâ etmekle yükümlüdür.

Antep Bahçem; kişisel verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için gereken teknik ve idari bütün tedbirleri almayı, gereken hassasiyeti göstermeyi taahhüt etmektedir.

Antep Bahçem; kişisel verileri sadece işbu Gizlilik İlkeleri metninde beyân edilen amaçlar doğrultusunda ve kanunen izin verildiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşabilir, bunu yaparken KVK Kanunu’nun 8. Maddesi ile 9. Maddesini esas alır.

Antep Bahçem; işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatlarda öngörülen ya da işleme amacının iktiza ettiği muayyen bir süre boyunca KVK Kanunu’na uygun olarak saklar.

Antep Bahçem; müşterilerine verdiği hizmeti iyileştirebilmeyi gâye edinir ve buna bağlı olarak kullanıcılarından ad-soyad, adres, e-posta gibi bilgileri talep eder. www.antepbahcem.com sunucularında depolanan bu veriler özel promosyon ve kampanya duyuruları gibi faaliyetlerin kurgulanmasında ve müşteri sınıflandırmasında kullanır. www.antepbahcem.com; topladığı kişisel bilgilerin hiçbirini kullanıcının haberi/aksi bir tâlimatı olmadan üçüncü Şahıslara iletmez, faaliyet harici bir sebeple kullanmaz ve satmaz.

 

Kişisel Verilerin Kullanım Amacı

www.antepbahcem.com, ziyaretçilerin cihazına yerleştirdiği çerez (cookie) adı verilen zararsız ve küçük boyutlu dosyalarla veya web sitesi üzerindeki üyelik, iletişim ve sipariş formları aracılığıyla elde ettiği verileri şu gerekçelerle işler:

 

·         Hizmet kalitesinin daha iyi bir seviyeye getirilmesi, sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi

·         Ziyaretçilerin yenilik, kampanya ve duyurulardan haberdar edilmesi, geri bildirimlerin yanıtlanması

·         Yasal sorumlulukların yerine getirilebilmesi

·         Reklam ve pazarlama faaliyetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi, müşteri takibinin sağlanması

·         İş stratejilerinin planlanması ve uygulanması

·         Ziyaretçilerin istatistiksel verilerinin ve diğer bilgilerin analiz edilmesi

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

www.antepbahcem.com tarafından kullanıma tâbi tutulan kişisel veriler işbu Gizlilik İlkeleri dâhilinde;

 

1.       Sürekliliği sağlayabilmek ve çalışmaları sağlıklı bir biçimde yürütebilmek adına www.antepbahcem.com iş ortakları ve tedarikçilerine,

2.       Güvenliği tesis etmek ve hukuki yükümlülükleri eksiksiz olarak îfâ edebilmek amacıyla bilgi talebinde bulunan yetkili mercilere aktarılabilir.

 

Hangi Kişisel Verilerin Toplandığı

 

www.antepbahcem.com; donanım kimliği, işletim sistemi sürümü, mobil ağ bilgileri, siteyi ziyaret eden kişilerin site üzerindeki sayfaları ve öğeleri izleme biçimi vb. çeşitli veriler elde eder. Site üzerindeki formlar vasıtasıyla iletilen bilgiler de bu kapsamdadır.

 

Kredi Kartı Güvenliği

www.antepbahcem.com , kredi kartı güvenliğini ön planda tutar ve kredi kartı bilgilerini sistemlerinde saklamaz. Müşterinin alışveriş sırasında kullandığı kart bilgileri www.antepbahcem.com’dan bağımsız olarak Secure Sockets Layer (128 bit SSL) protokolüyle şifrelenmekte ve ilgili bankaya bu şekilde ulaştırılmaktadır. Kartın kullanılabilir olduğu onaylanırsa alışveriş devam eder. Kartla ilgili herhangi bir bilgi tarafımızdan görüntülenemez ve kaydedilemez. Üçüncü tarafların bu bilgileri ele geçirmesi hiçbir koşulda mümkün değildir.

 

Üyelik Bilgilerinin Güvenliği

Kullanıcı, üye olurken verdiği tüm bilgilere yalnızca kendisi erişebilir ve değiştirebilir. Giriş bilgilerini korumak kullanıcının sorumluluğundadır. Üyelik işlemleri 128 bit SSL güvenlik alanında gerçekleşir. Bu, kırılması olanaksız güvenli bir şifreleme standartı olup global çapta kullanılır.

 

Üçüncü Taraf Uygulamalar ve Web Siteleri

www.antepbahcem.com üzerinde başka web sitelerine link verilebilir. Fakat www.antepbahcem.com bu linkler aracılığıyla ulaşılan sitelerin içeriklerine ve gizlilik uygulamalarına yönelik herhangi bir sorumluluk taşımaz. Üçüncü taraflar, web siteleri ve uygulamalar tarafından meydana getirilebilecek problemlerin www.antepbahcem.com ile bağlantısı yoktur.

 

 

E-posta Güvenliği

Tarafımıza gönderilen e-postalara şifre veya kredi kartı gibi bilgiler yazılmamalıdır. E-posta içeriklerinin üçüncü şahıslar tarafından görülme ihtimali mevcuttur. Buna binâen firmamız; e-posta yoluyla aktarılan bilgilerin güvenliği noktasında garanti vermez.

 

Tarayıcı Çerezleri

www.antepbahcem.com; ziyaretçilerle ilgili bilgileri çerez (cookie) adı verilen bir teknik iletişim dosyası kullanmak suretiyle elde eder. Bahsi geçen çerezler bir internet sitesi tarafından, ana bellekte saklanmak üzere tarayıcıya gönderdiği metin dosyaları olup bu dosyalar ziyaretçinin siteyle ilgili özelleştirmelerini saklar ve site kullanımını kolaylaştırır.

Sözü edilen çerezlerin temel işlevleri; siteyi ziyaret eden kişi sayısını, sitede kalma sürelerini ve benzeri istatistiksel bilgileri sunmasıdır. Kullanıcılara özel tasarlanmış sayfalardan dinamik içeriklerin ve reklamların üretilmesi de çerezler sayesinde mümkün olur. Bu dosyalar kullanıcının cihazından veya e-postasından bilgi alma amacı gütmez. Bununla birlikte çerezler isteğe bağlı olarak engellenebilir.

 

Gizlilik İlkeleri’nin Sonuçları

www.antepbahcem.com sitesini kullanan, mezkur site üzerinden alışveriş yapan herkes işbu Gizlilik İlkeleri metninde bildirilen hüküm ve şartların tamamını okumak, kabul etmek ve sözleşme muktezasınca davranmakla mükelleftir. Manuel/otomatik yöntemlerle toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi www.antepbahcem.com’un tasarrufundadır.

Bu Gizlilik İlkeleri‘nde meydana gelecek değişiklikler, yayına girdiği anda yürürlük kazanır. Gizlilik İlkeleri’ni değiştirme hakkı www.antepbahcem.com’a aittir.

WhatsApp Sipariş Ver