Şartlar & Koşullar

Şartlar & Koşullar

 

www.antepbahcem.com sitesini kullanan ve bu site üzerinden herhangi bir satın alma işleminde bulunacak olan her bireyin işbu Şartlar & Koşullar’ı münferiden okuyup onaylaması iktiza etmektedir.  Burada tavzih edilen hüküm ve koşullar taraflar için bağlayıcı niteliktedir.

 

Taraflar

Satıcı

Adı: AntepBahcem.Com

Telefon: 0(541) 527 97 01

 

ALICI

Müşteri olarak www.antepbahcem.com alışveriş sitesinde üyelik işlemini gerçekleştiren kişi.

Üyelik ya da sipariş esnasında kullanılan iletişim ve adres bilgileri esas alınacaktır.

 

 

Genel Şartlar

 

Antepbahcem web sitesindeki Sipariş Formu‘nda yer alan 'Okudum ve kabul ediyorum' ibâresi işaretlenerek ve sipariş oluşturularak bu hüküm ve koşulların onaylandığı ve mezkur hususlara riayet edileceği zımnen kabul ve taahhüt edilmiş sayılmaktadır. www.antepbahcem.com; ilgili hüküm ve koşullarda muayyen veya gayr-i muayyen değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Yine www.antepbahcem.com, işbu sözleşmeye konu olan hüküm ve şartları kullanıcılara bildirimde bulunmaksızın tebdil etme salâhiyetine sahiptir. Fakat değişiklikler yürürlüğe girmeden önce verilen siparişler bundan etkilenmeyecektir.

 

Sipariş Verme

 

Kullanıcı, sipariş formunu eksiksiz olarak doldurmakla mükelleftir. Verilen bilgilerin nâkıs, yanlış veya geçersiz olması durumunda oluşacak problemler kullanıcının sorumluluğundadır.

Kullanıcı, siparişini verdiğinde ilgili siparişe özel bir sipariş numarası oluşturulacaktır.

Gönderilen siparişler kullanıcı için bağlayıcıdır ve onaylanan siparişlerin iptali ve iadesi www.antepbahcem.com tarafından uygulanan iade prosedürler çerçevesinde gerçekleşecektir.

Alıcının verdiği bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilirse veya satıcı tarafından herhangi bir sebeple gerekli görülürse verilen siparişin durdurulması mümkündür.

Sipariş oluşturulduktan sonra kullanıcıya sipariş onayı için bir e-posta gönderilecektir. E-postanın kullanıcıya iletilmesi siparişin onaylandığı anlamına gelir. Siparişin mücbir nedenlerle kabul edilemeyecek olması durumunda gerekli bilgilendirmeler sağlanacaktır.

 

Ürünlerin Temini

Antepbahcem işbu hüküm ve şartlara bağlı olmak kaydıyla sipariş onayında belirtilen ürünleri temin etmekten sorumludur. Ürün/ürünlerin temini noktasında bir sorun meydana gelirse müşteriyi konuyla ilgili bilgilendirme görevi www.antepbahcem.com’a aittir.

 

Fiyatlar

Fiyatlandırma TL (Türk Lirası) üzerinden yapılmaktadır. Web sitesinde yayınlanan fiyatlara KDV bedeli dâhil olmakla beraber müşterinin hesabına ait olan muamele-nakliye ücretleri, geri dönüşüm vergileri bundan müstesnadır. Bu mâliyetler birbirinden bağımsız olarak hesaplanıp sipariş formuna yansıtılacak ve toplam sipariş tutarına ilâve edilecektir. Gönderilen sipariş formunda yazan toplam ürün tutarı–yukarıda bildirilen muamele/nakliye vb. ek ücretler dâhil- kullanıcının ödeyeceği toplam fiyat olacaktır.

 

Ürünler İçin Ödeme Yapılması

www.antepbahcem.com sitesi üzerinden oluşturulan siparişlerin teslim edilebilmesi için, ilgili web sitesinin sunduğu ödeme yöntemlerinden biri kullanılarak ödeme yapılması gerekmektedir. Ödeme, faturada yazılı para birimiyle yapılmalıdır.

Kredi kartıyla ödeme yapılıyorsa karta ilişkin detaylar sipariş aşamasında doğru olarak bildirilmelidir. Ödemenin onaylanmasıyla birlikte sipariş tutarı kredi kartından tahsil edilecektir.

 

Ürünlerin Teslimi

Antepbahcem; ürünlerin teslimatını, sipariş formunda beyân edilen teslim adresi ve seçilen teslim seçeneği doğrultusunda gerçekleştirir. Muhtelif ürünlerin ayrı adreslere teslim edilmesi isteniyorsa; her teslim adresi için farklı bir sipariş formu gönderilmesi zorunludur.

Antepbahcem tarafından verilen

Gönderim/teslim tarihleri yalnızca ortalama tarihler olup; siparişin belirtilen teslimat tarihinde teslim edilmemesiyle ortaya çıkan mâliyet ve masrafların hiçbiri Antepbahcem.com’un sorumluluğunda değildir.

Sipariş verilen bir ürün stoklarda mevcut değilse bu, siparişin tehirine yol açabilir. Böyle bir durum tahakkuk ettiğinde tahmini gecikme bilgisinin e-posta yoluyla bildirileceği www.antepbahcem.com tarafından taahhüt edilmektedir.

Ürünlerin kaybolma riski ve mülkiyeti teslimat yapılmasıyla beraber müşteriye intikal edecektir.

 

Antepbahcem Yükümlülüğü

 

Bu hüküm ve koşulların tamamı ürünlerin tedarik edilmesi, vaad edilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi bakımından www.antepbahcem.com’a yönelik sorumlulukları ortaya koymaktadır.

Bu sözleşmede belirtilen hükümler dışında hizmetlerin temini ve ürünlerin tedariği ile ilgili Antepbahcem’i bağlayıcı başka bir koşul, garanti yahut hüküm bulunmamaktadır.

 

Verilerin Muhafaza Edilmesi

Müşteri; sipariş oluşturarak Antepbahcem’in; siparişinin işlenmesi amacıyla sipariş formundan elde edilen verileri saklama ve kullanma yetkisinin olduğunu kabul etmiştir. Bahse konu veriler,www.antepbahcem.com Gizlilik Politikası’na mutâbık olarak işlenir.

 

Mâkul Kontrolü Aşan Durumlarla İlgili Hükümler

www.antepbahcem.com sözleşmeye tâbi yükümlülüklerinin îfâsı noktasında gereken çabayı gösterir. Fakat kontrol edilemeyen durumlar nedeniyle oluşan gecikme ya da bir yükümlülüğün yerine getirilememesi durumunda sorumluluk kabul etmez.

WhatsApp Sipariş Ver